Historisk arkiv

Rapport om framtidens forskningsfartøy

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

- Flere av dagens fartøy nærmer seg pensjonsalder og vi må sørge for at veksten i de marine næringer ikke stoppes av forskningskapasiteten, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Fiskeriministeren mottok i dag Havforskningsinstituttets gjennomgang av framtidige behov for forskningsfartøy. Det er departementet som har bedt om rapporten. Bakgrunnen er at mange av dagens forskningsfartøy begynner å bli gamle, samtidig som det er en rivende teknologisk utvikling av metoder for marin datainnsamling.

- Denne regjeringen har store ambisjoner for marin forskning og verdiskaping. Vi har nylig lagt frem en masterplan for marin forskning der nettopp styrking av ressursforskningen er ett av de sentrale tiltakene. Utredningen jeg nå har fått vil være et viktig innspill til budsjettarbeidet for de neste årene, sier fiskeriministeren.

Les rapporten