Historisk arkiv

Regjeringens eierpolitikk 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet legger i dag frem Regjeringens eierpolitikk 2015. Det er en oppsummering av regjeringens eierskapspolitikk overfor selskaper med statlig eierskap.

I juni 2014 la regjeringen frem stortingsmeldingen om statlig eierskap. I eierskapsmeldingen «Et mangfoldig og verdiskapende eierskap» redegjør regjeringen for eierskapspolitikken. Eierskapsmeldingen ble behandlet i Stortinget i februar 2015. I Regjeringens eierpolitikk 2015 omtales hvorfor og hva staten bør eie, og hvordan eierskapet bør utøves med utgangspunkt i eierskapsmeldingen. I tillegg gjennomgås vedtak og særskilte merknader i forbindelse med Stortingets behandling av eierskapsmeldingen i februar 2015 og statens retningslinjer for lederlønn som ble revidert i etterkant av fremleggelsen av eierskapsmeldingen.

Regjeringens eierpolitikk 2015 kan lastes ned her. Eierskapsmeldingen og andre publikasjoner om statlig eierskap finner du her.