Historisk arkiv

Signerte avtale med Guatemala

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

EFTA og Guatemala signerte en ny avtale under ministermøtet i Liechtenstein.

Jeg er fornøyd med å ha signert Guatemalas tiltredelse til EFTAs frihandelsavtale med Panama og Costa Rica. EFTA legger dermed til rette for økt handel med land i Mellom-Amerika, sier statssekretær Dilek Ayhan i Nærings- og fiskeridepartementet.

EFTAs ministermøtet i Schaan, Liechtenstein. Fra venstre: Generalsekretær Kristinn Arnason i EFTA, Liechtensteins utenriksminister Aurelia Frick, statssekretær Dilek Ayhan i Nærings- og fiskeridepartementet, og utenriksminister Gunnar Bragi Sveinsson fra Island. Foto: EFTA

Avtalen ble signert under årets EFTA-ministermøte i Schaan, Liechtenstein, mandag den 22. juni.

- Vi har en åpen økonomi som er avhengig av handel. Omstillingen av norsk økonomi betyr at det blir enda viktigere for norske bedrifter å ha konkurransedyktige og stabile rammevilkår for eksport og vekst utenfor Norge, sier Ayhan.

Ved å inngå en frihandelsavtale med land i Mellom-Amerika sikrer vi norske eksportører markedsadgang, forutsigbarhet og konkurransedyktige vilkår i regionen i lang tid fremover.

 Se oversikt over Norges frihandelsavtaler her.