Historisk arkiv

Større åpenhet om eiere i aksjeselskaper

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Ny informasjonsløsning sendes nå ut på høring.

- Regjeringen skal etablere en ny offentlig løsning med informasjon om eierskap i aksjeselskaper. Målet er å sikre mer åpenhet rundt hvem som er selskapets eiere, sier næringsminister Monica Mæland.

Regjeringen har ennå ikke besluttet hvilken løsning som skal etableres. Derfor har Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet utredet flere mulige løsninger.

De ulike alternativene, og mer informasjon om disse, ble 22. desember sendt på høring for å innhente innspill som skal inngå i regjeringens endelige valg av løsning.

Høringsnotatet finner du her.