Historisk arkiv

Tøffere håndheving av anskaffelsesreglene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

– Håndhevingen av regelverket mot ulovlige direkte anskaffelser er ikke god nok. Derfor vil jeg gi Klagenemnda for offentlige anskaffelser mulighet til å ilegge gebyr og bringe saker inn for retten, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) mottar i dag en rekke klager på ulovlige direkte anskaffelser. Etter en lovendring i 2012 kan nemnda bare uttale seg om at det har skjedd et lovbrudd, men det får ingen rettslige konsekvenser for oppdragsgiveren. 

– Dagens ordning der leverandørene må gå til domstolene for å håndheve grove brudd på anskaffelsesreglene har rett og slett ikke vært effektiv nok, sier Mæland.

Nærings- og fiskeridepartementet sender nå på høring forslag til endringer i anskaffelsesreglene. Formålet er å styrke håndhevingen av regelverket mot ulovlige direkte anskaffelser. Forslagene innebærer at når klagenemnda får inn en klage på ulovlig direkte anskaffelser vil nemnda ha kompetanse til enten å ilegge overtredelsesgebyr, eller til å bringe saken inn for retten for å få kontrakten kjent uten virkning.

Der klagenemnda mener at oppdragsgiver har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse risikerer oppdragsgiver et gebyr på inntil 15 prosent av anskaffelsens verdi.

Videre foreslår departementet at gebyret for å klage til klagenemnda skal tilbakebetales der klager får medhold. For klager på ulovlige direkte anskaffelser skal gebyret på 1000 kroner tilbakebetales i sin helhet. For klager i andre typer saker, der gebyret er 8000 kroner legger departementet frem to alternative forslag.

Fristen for å komme med innspill er 14. august 2015.

Se hele høringen og kom med innspill her.