Historisk arkiv

Vedtar forelegg fra Økokrim

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Økokrim har ilagt Nærings- og fiskeridepartementet et forelegg for brudd på reglene i verdipapirhandelloven

Bakgrunn for saken er behandlingen av søknader om grønne konsesjoner til lakse- og ørretoppdrett. Ved en anledning skjedde utsendelsen av vedtakene uten at det ble iverksatt tilstrekkelige tiltak for å hindre at mottakerne fikk opplysningene før de ble offentlig kjent. Dette førte til at et større antall personer i løpet av 11. april 2014 uten saklig grunn fikk opplysninger av betydning for aksjekursen for børsnoterte selskap før offentligheten.

- Reglene om forsvarlig håndtering av innside-informasjon skal overholdes. I dette tilfellet ble det gjort en feil, til tross for den oppmerksomheten vi har hatt og fortsatt har på disse reglene, og da må vi ta konsekvensen av det. Vi har derfor vedtatt forelegget, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.