Historisk arkiv

Nyheter

Vil gi nye 100 millioner til omstilling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen foreslår ytterligere 100 millioner kroner til gründer- og omstillingstillingstiltak for næringslivet i 2015.

 Vi ser at flere bedrifter særlig på Sørlandet og Vestlandet sliter som følge av situasjonen i olje- og gassn-æringen. Tiltakene vil gjøre det enklere for både gründere og etablerte bedrifter, sier næringsminister Monica Mæland.

Adm. direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge, finansminister Siv Jensen og næringsminister Monica Mæland. Foto: Kristin Welle-Strand/Innovasjon Norge

Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner ekstra for inneværende år for å bidra til omstilling i norsk økonomi. Pengene skal gå til ordninger i Innovasjon Norge. Ordningene som nå styrkes er sterkt etterspurt, og gir rask effekt, både med tanke på sysselsetting og omstilling.

 - Norsk økonomi er allerede i omstilling. Regjeringen har økt bevilgningen til næringsrettet forskning og innovasjon med 1,5 milliarder kroner siden vi tiltrådte. Men når vi nå ser at det er behov for mer nyskaping og omstilling, må vi fylle på mer, sier finansminister Siv Jensen.

Sørlandet og Vestlandet har store omstillingsbehov. Det er også her Innovasjon Norge opplever størst etterspørsel etter sine ordninger.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til etablerertilskudd med 60 millioner kroner. Denne ordningen retter seg mot gründere med stort vekstpotensial. Regjeringen ønsker også å styrke eksisterende bedrifter, og foreslår å øke forsknings- og utviklingskontrakter med 40 millioner kroner.

Innovasjon Norge melder om økt etterspørsel etter disse ordningene. I enkelte deler av landet er pågangen nå så stor at de ikke kan innvilge flere nye søknader i 2015. Innovasjon Norge får nå et etterlengtet påfyll.

- Vi har en rekke gode prosjekter som kan realiseres som følge av tiltakene regjeringen nå kommer med. Sør- og Vestlandet er storforbrukere av etablerertilskudd og FoU-kontrakter, så regjeringens omstillingstiltak vil være kjærkomment for disse regionene, sier adm. direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge.

Regjeringens forslag må behandles av Stortinget, gjennom en egen proposisjon.

Om ordningene:

Etablerertilskuddsordningen skal støtte gründere som har nye ideer med stort vekstpotensial. Tilskuddet kan brukes til å utvikle egen kompetanse, kjøpe kompetansetjenester av andre, tilpasse produktet eller tjenesten til markedet eller som sikkerhet for å innhente mer kapital.

Forsknings- og utviklingskontrakter (FoU-kontrakter) er tilskudd til et forpliktende og målrettet samarbeid mellom to eller flere parter innen næringslivet (IFU) eller mellom næringslivet og det offentlige (OFU). Målgruppen er normalt små og mellomstore leverandørbedrifter med kompetanse til å løse utviklingsbehov hos kundepartnere.