Historisk arkiv

Industrikonferansen:

Diskuterer nye arbeidsplasser i norsk industri

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Onsdag 2. mars møtes næringslivet for å snakke om industriens fremtid, og for å gi innspill til regjeringens industrimelding.

Nett-tv Åpningskonferanse om industrimeldingen

Se sendingen her

Se sendingen her

- Nå starter arbeidet for fullt med industrimeldingen. Dette blir viktig. Det er fremtidens arbeidsplasser i industrien vi snakker om, sier Mæland.  

Næringsministeren har invitert til en egen industrikonferanse der fremtiden for norsk industri er tema. Blant gjestene er klima- og miljøminister Vidar Helgesen, administrerende direktør i SSB Christine Meyer og direktør i Teknologirådet Tore Tennøe.

I tillegg vil LO, NHO, Norsk Industri og IKT Norge gi innspill til regjeringens industrimelding under konferansen.

Industrikonferansen er den første i en rekke av innspillsmøter, studieturer og arrangementer som skal skje det neste året i forbindelse med regjeringens arbeid med industrimeldingen. Konferansen 2. mars markerer at arbeidet med nå er i gang for fullt.

- Vi ønsker å gå bredt ut, over hele landet. Jeg ser frem til å jobbe tett med de store industribedriftene, organisasjonene i arbeidslivet og fagmiljøene for å utvikle en god industripolitikk for landet vårt, sier Mæland.

Det blir særlig viktig å utvikle ny industripolitikk nå som Norge befinner seg i en av de mest utfordrende periodene på flere tiår der oljeprisen er lav, og arbeidsledigheten øker.

- Vi må skape flere nye, lønnsomme ben å stå på. Samtidig ser vi en teknologisk utvikling som i årene fremover vil endre norsk industri slik vi kjenner den i dag. Ny teknologi, roboter og digitalisering vil endre måten vi jobber på, sier Mæland.  

 Praktisk informasjon om konferansen:

  • Skriftlige innspill til arbeidet med industrimeldingen kan sendes til: postmottak@nfd.dep.no.
  • Industrikonferansen streames her.
  • For debatt på Twitter og andre sosiale medier – ta gjerne i bruk #industrimld. Denne emneknaggen blir brukt aktivt av departementet under konferansen.
  • Det er lagt opp til at publikum kan komme med egne innlegg og spørsmål.