Historisk arkiv

Nyheter

Foreslår endringer i vektkontroll for fisk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

- Avgiften som ble innført 1. januar viste seg å få noen urimelige utslag. Vi har derfor gått gjennom saken på nytt og gjort justeringer som skal gi en mer rettferdig avgift, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår at årsavgiften blir basert på samlet omsetning i det enkelte selskap foregående år, ikke på hvor mange fiskemottak det enkelt selskap har. Den nye avgiften vil bli en promille-avgift på totalomsetningen, med et tak på avgiftsbetalingen. Bagatellmessige avgiftsbeløp vil ikke bli innkrevet. Så lenge omsetningstallene kan hentes fra selskapenes innleverte regnskaper, vil næringen ikke bli påført ytterligere rapporteringskrav.

Det er Justervesenet som har ansvaret for tilsynet med vektene for fiskemottak, og utgangspunktet er at alle tilsynskostnadene skal dekkes gjennom årsavgifter. Inntil ny forskrift er på plass blir det ikke innkrevd avgifter.