Historisk arkiv

Innspillsmøter til industrimeldingen avsluttet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsministeren har reist landet rundt for å få innspill til industrimeldingen. Onsdag 28. september ble det femte og siste møtet holdt i Stavanger.

Mæland inviterte industri, næringsliv og utdanningsinstitusjoner til et møte i lokalene til St. Olav videregående skole. Hun ønsket særlig innspill om kompetanse og utdanning.

Næringsministeren fikk møte elever ved forskerlinjen på St. Olav videregående skole i Stavanger onsdag 28. september. Her fordyper elevene seg i realfag og tar fag på universitetsnivå. Hanna, Victoria, Andreas og Johan (alle 18 år) viste Mæland hvordan de har bygget roboter på skolen. Deretter ble det avholdt innspillsmøte med næringsliv, industri og utdanningsinstitusjoner i skolens lokaler.
Næringsministeren fikk møte elever ved forskerlinjen på St. Olav videregående skole i Stavanger onsdag 28. september. Her fordyper elevene seg i realfag og tar fag på universitetsnivå. Hanna, Victoria, Andreas og Johan (alle 18 år) viste Mæland hvordan de har bygget roboter på skolen. Deretter ble det avholdt innspillsmøte med næringsliv, industri og utdanningsinstitusjoner i skolens lokaler. Foto: NFD

 

-        Jeg ønsker å diskutere hvor veien går videre for norsk industri. Industrien er i en situasjon hvor kunnskap, teknologi og globale markeder endres i et raskt tempo. Dette åpner muligheter og skjerper konkurransen for norske bedrifter, sier Mæland.

-        Vi står overfor en teknologisk utvikling i årene fremover, som vil endre norsk industri slik vi kjenner den i dag. Ny teknologi, roboter og digitalisering vil endre måten vi jobber på. Men ny teknologi gir også nye muligheter for utvikling av nye produkter og tjenester, sier hun.

I arbeidet med industrimeldingen har Mæland vært opptatt av å få innspill fra forskjellige kompetansemiljøer over hele landet. Hun har siden mars arrangert fem møter i Oslo, Bergen, Raufoss og Mo i Rana.

-        Vi har fått mange gode innspill på hvordan politikken bør utvikles for å møte morgendagens utfordringer, sier Mæland.

Industrimeldingen skal være klar i begynnelsen av 2017.

Det er fortsatt mulig å sende skriftlige innspill til departementet. De kan sendes på e-post: postmottak@nfd.dep.no.

 

Fakta: Innspillsmøter

  • 2. mars: Åpningskonferansen i Oslo
  • 30. mai: Havkonferansen i Bergen
  • 11. august: Møte om digitalisering og automatisering i Raufoss
  • 19. september: Møte om det grønne skiftet i Mo i Rana
  • 28. september: Møte om kompetanse i Stavanger
  • Mæland har også tatt med seg norsk næringsliv til Tyskland i mars og til Storbritannia i september på studietur, for å få innspill til industrimeldingen.