Historisk arkiv

Justerer opp fartøykvotene i kongekrabbefisket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å justere opp de midlertidige fartøykvotene i kongekrabbefisket. - Vi øker full fartøykvote fra 640 kg til 1890 kg fra årets start, av hensyn til aktører i næringen som ønsker å utnytte et godt marked tidlig på året, sier statssekretær Ronny Berg.

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt en midlertidig forskrift om regulering av fisket etter kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26° Ø i 2017. Fartøy med adgang til å fiske i det kvoteregulerte området kan fange og lande 1800 tonn hankrabber, 150 tonn hunkrabber og 200 tonn skadet hankrabber i det kvoteregulerte området i 2017. Det er avsatt 8 tonn hankrabber til turistfiske og 1 tonn hankrabber til fritidsfiske.

Stortinget har til behandling et forslag om utvide reglene for hvem som kan delta i det kvoteregulerte området til å omfatte alle fartøy som oppfyller de alminnelige reglene og er registrert i Finnmark. Dette vil eventuelt påvirke størrelsen på fartøykvotene, og det blir derfor nå fastsatt midlertidige fartøykvoter i 2017. De midlertidige kvotene skal sikre at fangsten kan starte opp på normal måte inntil saken i Stortinget er ferdigbehandlet.