Historisk arkiv

Lærer av tysk industri

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsministeren besøker München og Stuttgart for å høre mer om tyskernes arbeid med digitalisering og automatisert produksjon.

Næringsminister Monica Mæland ser på 3D-printede dupedingser hos gründerfelleskapet Makerspace ved det Tekniske Universitetet i München
Næringsminister Monica Mæland ser på 3D-printede dingser hos gründerfelleskapet Makerspace ved det Tekniske Universitetet i München Foto: Håkon Jacobsen, NFD

- På denne turen ønsker vi å se nærmere på hvordan tyske myndigheter, tysk næringsliv og tysk akademia samarbeider om viktige trender som digitalisering, robotisering, "internet of things" og big data, sier Mæland.

Næringsministeren reiser til Tyskland for å få innspill til den kommende industrimeldingen, som det nå jobbes for fullt med i departementet.

Mæland er i startfasen i arbeidet med å utforme en ny, norsk industripolitikk, og er særlig interessert i å lære mer om tyske myndigheters og tysk næringsliv erfaringer med industri 4.0.

I årene som kommer vil vi se et teknologisk skifte knyttet til digitalisering og automatisert produksjon. Dette skiftet omtales gjerne som "den fjerde industrielle revolusjon" eller "industri 4.0".

Mæland besøker både Siemens hovedkvarter, Festo (som driver innenfor industriell automatisering) og bilprodusenten Daimler, som alle har industri 4.0-strategier.

- De nye teknologiske trendene vil være et sentralt tema i industrimeldingen, og derfor er vi veldig interessert i å vite mer om hvordan Tyskland håndterer disse. Det betyr likevel ikke at vi vil velge de samme løsningene. Norsk industri skiller seg ut sammenlignet med mange andre land, og derfor det viktig å se dette i en norsk kontekst, sier Mæland.

 Fakta: Hvilke industrielle revolusjoner har vi hatt?

  • Den første industrielle revolusjon kom allerede på 1750-tallet til ca 1870 med dampmaskiner og spinnerier.
  • Den andre industrielle revolusjonen kom i 1880-1920 med masseproduksjon, telegraf, telefon og bilen, vannkraft og prosessindustri i Norge.
  • Den tredje industrielle revolusjon kom med enkel automatisering, bruk av IKT og Internett fra ca 1970-2010.
  • I dag står vi foran en fjerde revolusjon, industri 4.0, med full automatisering, smarte produkter, digitalisering og roboter. Det må vi forberede næringslivet på.

 Fakta: Næringslivsdelegasjon på studietur til Tyskland

Næringsminister Monica Mæland tok med seg hele sin politiske ledelse og en delegasjon fra det norske næringslivet til Tyskland 16. og 17. mars 2016 for å få innspill til industrimeldingen.

Abelia, IKT Norge, Sintef, Norsk Industri, Siemens, Innovasjon Norge, Norsk-tysk handelskammer, NHO og LO deltar på turen.

Se bilder fra Tyskland-besøket på NFDs Flickr-side