Historisk arkiv

Nyheter

Ny avtale om standardisering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

En ny europeisk avtale om standardisering skal styrke næringslivets konkurransekraft.

Mandag samlet Nederland og Europakommisjonen politikere og næringslivstopper til en stor konferanse i Amsterdam for å diskutere hvordan man kan forbedre det indre markedet for bedrifter og forbrukere.

Standarder bidrar til å øke konkurransekraften i det indre markedet og løftes nå høyt opp på den politiske dagsordenen i Europa. Bruk av standarder bidrar til forenkling, effektiv bruk av samfunnets ressurser, reduserer handelshindringer og fremmer innovasjon. Kommisjonen har lansert et felles initiativ for standardisering; Joint Initiative on Standardisation. Norge har deltatt i dette arbeidet, og signerte avtalen mandag.

Målet med avtalen er å sørge for at det europeiske standardiseringssystemet kan takle utfordringer knyttet til bl.a nye forretningsmodeller, utviklingen på IKT-området og tjenestenæringenes økende betydning.

Den nye avtalen skal sikre bedre prioritering og raskere utarbeidelse av standarder.Aktiv deltakelse for å fremme norske interesser i utviklingen av europeiske standarder er viktig for å øke verdiskapingen i Norge.

Les mer om Kommisjonens standardiseringspakke her.