Forsiden

Historisk arkiv

Polarkoden trer i kraft:

Nye kjøreregler i Arktis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nye regler skal sikre trygg og bærekraftig skipsfart rundt polene.

- Polarkoden handler om å forebygge ulykker og øke sikkerheten for skip, mannskap og passasjerer samtidig som vi ivaretar miljøet. Områdene rundt polene er sårbare, og ekstreme værforhold gjør at det er krevende å ferdes der. Derfor er jeg glad for at vi nå får nye, internasjonale kjøreregler, sier næringsminister Monica Mæland.

Polarkoden er globalt bindende regler for skip som skal ferdes i Arktis og Antarktis. Norge har vært pådriver for å få på plass de nye reglene. Mæland viser spesielt til den innsatsen Sjøfartsdirektoratets Turid Stemre har gjort som leder av dette arbeidet i IMO. 

- Polarkoden er noe av det viktigste arbeidet som er gjort for å sikre en bærekraftig skipsfart i polare farvann. Over 80 prosent av skipsfarten i Arktis går i dag i norske farvann. Vi har derfor et særlig ansvar for å sørge for sikker og miljøvennlig skipstrafikk i disse områdene, sier Mæland.

Krav til sikkerhet

Polarkoden trådte i kraft 1. januar. Fra nå av blir det blant annet strengere krav til redningsutstyr, og krav om et eget Polarsertifikat. Det blir totalforbud mot utslipp av olje og skadelige flytende stoffer. I tillegg er det særlige skjerpede krav til utslipp av matavfall, lasterester og kloakk. Krav til opplæring er videre et viktig elementene for sikker operasjon i polområdene. Polarkoden stiller krav til hvem om bord som skal ha denne opplæringen.

- Det vil fortsatt være utfordringer knyttet til miljø og sikkerhet, men Polarkoden er et skritt i riktig retning. Vi vil fortsette å jobbe for gode løsninger gjennom FNs sjøfartsorganisasjon og Arktisk råd, sier Mæland.

Polarkoden ble formelt vedtatt i FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) våren 2015. 172 land har stilt seg bak de nye reglene.

Fakta om polarkoden

• Polarkoden er bindende regler for skip som skal ferdes i Arktis og Antarktis.

• Norge har ledet arbeidet med Polarkoden gjennom FNs sjøfartsorganisasjon IMO.

• Koden er todelt, og består av en sikkerhetsdel og en miljødel.

• Reglene håndheves av hver enkelt flaggstat.

• I tillegg vil Norge kunne kontrollere andre lands skip når de ankommer norske havner (havnestatskontroll).