Historisk arkiv

Nyheter

Slår sammen sekretariater

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Den nye Konkurranseklagenemnda vil være på plass i Bergen våren 2017, og får felles sekretariat med Kofa og fire andre nemnder.

Regjeringen besluttet i fjor å opprette en uavhengig konkurranseklagenemnd. Den nye klagenemnda skal overprøve de vedtakene fra Konkurransetilsynet som i dag behandles i Nærings- og fiskeridepartementet. Nemnda skal i tillegg behandle de vedtakene om overtredelsesgebyr som i dag overprøves direkte for domstolene.

Nemnda får felles sekretariat med fem andre nemnder: Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA,) Medieklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Lotterinemnda og Frivillighetsregisternemnda. De tre sistnevnte ligger under Kulturdepartementet.

KOFAs sekretariat skilles dermed ut fra Konkurransetilsynet. Omorganiseringen skjer innenfor rammen av tjenestemanns­loven, hovedavtalen og hovedtariffavtalen.

Målet med et felles sekretariat er en sterkere og mer effektiv organisasjon enn om de etableres hver for seg.

Samtidig med opprettelsen av klagenemnda oppheves dagens ordning med at Kongen i statsråd kan overprøve konkurransemyndighetenes vedtak på politisk grunnlag.