Historisk arkiv

49 millioner i bot for fiskerikriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Norge var det første landet i verden som varslet gjennom INTERPOL om et fiskefartøy som var mistenkt for utstrakt organisert fiskerikriminalitet. Nå er skipet stanset og eierne har fått en klekkelig bot.

- Tiden hvor illegale aktører kan operere fritt på verdenshavene er forbi. Den norske modellen med samarbeid på tvers av grenser og etater gir tydelige resultater. Jeg håper at flere land vil bidra til å styrke dette samarbeidet, sier fiskeriminister Per Sandberg.

I september 2013 sendte norske myndigheter ut en melding til politi- og fiskerimyndigheter i alle INTERPOLs 190 medlemsland om fiskefartøyet Snake, som var mistenkt for utstrakt organisert fiskerikriminalitet i Sørishavet. Gjennom Interpol oppfordret norske myndigheter etater i alle land om å dele informasjon og etterretning om fartøyet, eierne og operatørene som sto bak aktiviteten.

Norske myndigheter arbeidet tett med Interpol og en rekke andre land gjennom Interpols fiskekrimarbeidsgruppe. Dette resulterte i at indonesiske myndigheter arresterte fartøyet, og deretter ble det destruerte i februar 2016.

Etterforskningen konstatert at fartøyet var statsløst, med primært spanske og singaporske eierinteresser. Etter arrestasjonen har spanske myndigheter etterforsket saken videre. Nå har spanske fiskerimyndigheter ilagt de med eierinteresser i fartøyet et forelegg på 49 millioner kroner, opptil 15 års forbud mot å fiske, samt opptil 12 års forbud mot subsidier fra EU.

- Takket være et norsk initiativ har spanske myndigheter nå satt en effektiv stopper for et notorisk kriminelt nettverk som har herjet i Sørishavet og langs Afrikas kyst i årtier. Det viser at internasjonalt arbeidet mot fiskerikriminalitet fungerer, sier fiskeriminister Per Sandberg.