Historisk arkiv

Diskuterte brexit på Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

EFTA-landene diskuterte brexit og en rekke frihandelsavtaler da de møttes i Longyearbyen 25.-27.juni.

Forholdet til Storbritannia etter brexit var et sentralt tema under møtet. Medlemslandene diskuterte hvordan EFTA-statene kan sikre fortsatt gode handelsforbindelser med Storbritannia etter at de trer ut av EU.

– Det er viktig for Norge og EFTA-landene å ha et best mulig samarbeid med Storbritannia. Vi er opptatt av å ha best mulig adgang til det britiske markedet, sier nærings- og handelsminister Monica Mæland.

Inntil britene melder seg ut er Norges handelspolitiske forhold til Storbritannia regulert gjennom EØS-avtalen. EFTA-landene vil i tiden fremover holde jevnlig kontakt og konsultere hverandre i forbindelse med forhandlingene mellom EU og Storbritannia.

Handelsministrene fra Sveits, Island, Liechtenstein og Norge diskuterte også de nylig oppstartede forhandlingene med Mercosur og sluttforhandlinger med India, Malaysia, Indonesia og Vietnam.

 

– Utviklingen internasjonalt den siste tiden viser hvor viktig det er å motarbeide proteksjonisme. Vår velstand avhenger av handel. Derfor trenger Norge et åpent, ikke-diskriminerende og forutsigbart internasjonalt rammeverk for handel. EFTAs arbeid med frihandelsavtaler er derfor kjempeviktig for sysselsetting og verdiskaping i Norge, sier Mæland.

Les mer her (http://www.efta.int/About-EFTA/news/EFTA-Ministerial-meeting-Communique-504016)

 

Fakta:

  • EFTA (the European Free Trade Association) ble stiftet i 1960 for å legge til rette for økt handel, vekst og velstand blant medlemslandene. Frihandelsområdet består i dag av Norge, Island, Sveits og Liechtenstein.
  • EFTA-samarbeidet består av Vaduz-konvensjonen som regulerer handelen mellom EFTA-landene, samarbeidet om frihandelsavtaler med tredjeland, samt EØS-samarbeidet. I EØS deltar de tre EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge.
  • Formannskapet i EFTA roterer. Norge hadde sist formannskap høsten 2015, og var sist vertskap for ministermøtet våren 2013 (i Trondheim).
  • Alle avgjørelser tas ved konsensus.