Historisk arkiv

ESA-ja til å utvide tilskuddsordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

ESA godkjenner utvidelsen tilskuddsordningen for sjøfolk. Mer enn 400 sjøfolk på skip i utenriksfarten omfattes av endringen.

- Norsk maritim kompetanse er avgjørende for konkurransekraften i hele den maritime klyngen. Utvidelsen av tilskuddsordningen bidrar til at vi kan opprettholde norsk spesialkompetanse i utenriksfarten, sier næringsminister Monica Mæland.

Den nye ordningen innebærer at rederiene kan få full skatterefusjon for over 400 norske sjøfolk på skip i utenriksfarten.

Tilskuddsordningen for sjøfolk ble i sommer utvidet for sjøfolk om bord på olje- og kjemikalietankere, gasstankere og ro/ro-skip i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Endringen forutsatte at EFTAs overvåkingsorgan ESA sa ja til utvidelsen.

Med godkjenningen fra ESA kan rederier nå motta full refusjon av arbeidstakers forskuddstrekk av skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift for norske sjøfolk på disse skipene fra og med fjerde termin 2017 (juli-august). Søknadsfrist for fjerde termin er 25. september 2017.

Ordningen gjelder for skip over 10 000 bruttotonn i utenriksfart, og for skip mellom 3 000 og 10 000 bruttotonn i utenriksfart som i terminen ikke har utført transportoppdrag mellom europeiske havner, deriblant norske havner.

Til sammen bevilger regjeringen 2 127 millioner kroner til sysselsetting av norske sjøfolk i 2017.

ESAs avgjørelse kan du lese her.