Historisk arkiv

Nyheter

Mottok utredning om bruk av ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en utredning av handlingsrommet for bruk av ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester.

De ideelle aktørene er viktige leverandører av helse- og sosialtjenester i Norge. Mange ideelle organisasjoner har høy kompetanse, stort engasjement og stor tillit i befolkningen.

Et nytt anskaffelsesregelverk trådte i kraft 1. januar 2017. Dette regelverket gjennomfører nye EU-regler om offentlige anskaffelser i norsk rett, og regjeringen har vært opptatt av å sikre at ideelle organisasjoner kan forbli viktige leverandører av helse- og sosialtjenester også etter det nye regelverket.

Stortinget har bedt regjeringen om å innhente en ekstern juridisk utredning av handlingsrommet for å ivareta de ideelle aktørene etter de nye reglene.

Onsdag 8. mars mottok Nærings- og fiskeridepartementet rapporten "Utredning av handlingsrommet for bruk av ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester". Det er Karin Fløistad fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS som har skrevet utredningen.

Utredningen finnes her.