Historisk arkiv

Presseinvitasjon

Høie og Mæland møter helsenæringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Hvordan kan helse- og omsorgstjenesten og næringslivet samarbeide bedre om offentlig innkjøp? Det er tema når helse- og omsorgsminister Bent Høie og næringsminister Monica Mæland inviterer gründere, leverandører, innkjøpere i sykehus og i kommunene til et dialogmøte.

Hva: Høie og Mæland møter helsenæringen
Når:
Torsdag 29. juni klokka 12:00
Hvor: Nærings- og fiskeridepartementet, Kongensgate 8, Oslo.

Møtet er åpent for pressen. Husk pressekort/ID.

 

Nett-tv Høie og Mæland møter helsenæringen

Se sendingen her

Se sendingen her

Ny teknologi, digitalisering og innovasjon kan bidra til bedre kvalitet og sikkerhet for pasientene.  Framskrittene som gjøres, bidrar videre til velferd og helse, samtidig som den skaper verdier og arbeidsplasser.

Vi er helt avhengig av at kommuner, sykehus og næringslivet jobber sammen for å fornye eldreomsorgen og skape fremtidens helse- og omsorgstjenester. Næringslivet er en del av løsningen. Torsdag inviterer derfor helse- og omsorgsministeren og næringsministeren innkjøpere og leverandører for å diskutere muligheter, utfordringer og nye løsninger i helse- og  omsorgstjenesten. Innovative anskaffelser er et næringsfremmende tiltak og er trukket frem i HelseOmsorg21-strategien.