Historisk arkiv

Ny uttalelse om ideelle aktører

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

En ny uttalelse fra Eftas overvåkingsorgan kan ha betydning for adgangen til å reservere helse- og sosialtjenester for ideelle aktører.

Portrettbilde av næringsministere Monica Mæland og helseminister Bent Høie.
Næringsminister Monica Mæland og helseminister Bent Høie er glade for Esas konklusjon. Foto: Håkon Jacobsen/NFD

- De ideelle aktørene er viktige leverandører av helse- og sosialtjenester i Norge. Mange ideelle organisasjoner har høy kompetanse, stort engasjement og stor tillit i befolkningen. Jeg er glad for at Esa nå har konkludert med at det var lovlig å reservere konkurransene for ideelle aktører, sier næringsminister Monica Mæland.

Eftas overvåkingsorgan (Esa) har nylig konkludert i en sak om påstått diskriminering av private leverandører. Saken gjaldt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets anskaffelser av barnevernstjenester. Ettersom anskaffelsen ble gjort før årsskiftet, ble den vurdert etter de gamle anskaffelsesreglene. Esa aksepterte at det var lovlig å utelukke kommersielle aktører fra konkurranser om helse- og sosialtjenester.

Du kan lese Esas vedtak her. 

- Dette er et positivt signal fra Esa som gir håp om å bedre de ideelles rammevilkår. De ideelle aktørene spiller en viktig rolle i den norske helse- og omsorgstjenesten, og er med på å gjøre den mer mangfoldig, sier helseminister Bent Høie.

Etter Nærings- og fiskeridepartementets oppfatning har Esas uttalelser trolig betydning for også for omfanget av adgangen til å reservere konkurranser om kjøp av helse- og sosialtjenester for ideelle aktører etter det nye anskaffelsesregelverket, som trådte i kraft i januar i år.

Regjeringen er opptatt av å utnytte handlingsrommet for kjøp av helse- og sosialtjenester fra ideelle leverandører. Nærings- og fiskeridepartementet jobber nå med en veiledning om adgangen til å reservere konkurranser for ideelle.  Departementet vil i forbindelse med dette arbeidet se nærmere på den konkrete betydningen Esas uttalelser har for handlingsrommet. 

Esa konkluderer også med at kjøp av visse barnevernstjenester er unntatt fra EØS-avtalen fordi barnevernsinstitusjoner utøver offentlig myndighet. Departementet vil også se nærmere på betydningen av denne konklusjonen, både for kjøp av barnevernstjenester og for andre typer helse- og sosialtjenester.