Historisk arkiv

Anskaffelser av helse- og sosialtjenester fra ideelle aktører:

Ny veileder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

En ny veileder åpner for å reservere konkurranser om anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle aktører.

- Norge har en lang tradisjon for å bruke ideelle aktører i velferdstjenestene våre. De har høy kompetanse, stort engasjement og stor tillit i befolkningen, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Nærings- og fiskeridepartementet mottok 8. mars en rapport som sier det er mulig å reservere konkurranser om kontrakter om helse- og sosialtjenester for ideelle aktører. Rapporten stiller visse vilkår for at slik reservasjon skal være tillatt.

En ny veileder sier noe om hvordan oppdragsgiver skal gå frem for å finne ut om vilkårene er oppfylt. Les veilederen her.

Regjeringen har de siste årene kommet med flere tiltak for å bedre de ideelle aktørenes rammebetingelser. Dette er et av dem.