Historisk arkiv

Skal lede Konkurranseklagenemnda

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Advokat Karin Fløistad skal lede den nye Konkurranseklagenemnda.

Karin Fløistad er privatpraktiserende advokat, har doktorgrad i europarett og lang fartstid hos regjeringsadvokaten. 

- Fløistad vil gi Konkurranseklagenemnda den faglige tyngden vi trenger for å sikre god saksbehandling og god faglig overprøving av Konkurransetilsynet, sier næringsminister Monica Mæland.

Fløistad ble utnevnt i statsråd i dag, til et åremål på seks år.

Ny klageordning

Fra 1. april skal alle klager på Konkurransetilsynets vedtak behandles av en uavhengig klagenemnd. Den nye nemnda skal sikre bedriftenes rettssikkerhet og bidra til en mer politisk uavhengig håndheving av konkurranseloven.

Les mer om den nye klageordningen her.

-Klagenemnda skal gi mer effektiv saksbehandling og sikre bedriftenes rettssikkerhet. Jeg er trygg på at Karin Fløistad har de egenskapene som skal til for å etablere og drive nemnda, sier Mæland.

Sekretariat i Bergen

Den nye Konkurranseklagenemnda får felles sekretariat med Kofa og fire andre nemnder: Medieklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Lotterinemnda og Frivillighetsregisternemnda. De fire sistnevnte ligger under Kulturdepartementet.

Etableringen gjennomføres ved at KOFAs sekretariat skilles ut fra Konkurransetilsynet.

Det nye Klagenemndssekretariatet ble opprettet den 1. april 2017 og holder til i Zander Kaaes gate 7 i Bergen.  Sekretariatets midlertidige leder er tidligere sekretariatsleder i KOFA, Anneline Vingsgård. Sekretariatet har ti ansatte. 

Konkurranseklagenemnda består av følgende medlemmer:

Advokat Karin Fløistad, Oslo (leder).

Professor Tore Lunde, Bergen.

Førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø, Bergen.

Professor Jan Yngve Sand, Tromsø.

Konsernadvokat Elisabeth Styrvold Wiggen, Oslo.

Konsernadvokat Elin Moen, Oslo.

Advokat Harald Evensen, Oslo.

Førsteamanuensis Linda Orvedal, Flåm.