Historisk arkiv

Tettere handelssamarbeid med Nigeria

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Norge og de andre EFTA-landene er enige med Nigeria om tettere samarbeid om handel og investeringer.

Bilde som viser de underskrivende parter
Foto: NFD

Partene undertegnet tirsdag en samarbeidserklæring i forbindelse med det ellevte WTO-ministermøtet i Buenos Aires.

 

Nigeria og EFTA-landene ble også enige om å etablere et forum for regelmessig dialog.    

 

- Jeg er glad for at vi nå styrker handelsrelasjonene til Nigeria, som er et viktig eksportmarked for blant annet mineraloljer og tørrfisk. Nigeria har over tid opplevd rask økonomisk vekst. Med en befolkning som trolig vil vokse til 450 millioner i 2050 er det et betydelig potensiale for fortsatt økt vekst. Det gir nye muligheter for norske eksportører og bedrifter som ønsker å etablere seg i landet, sier næringsminister Monica Mæland.

 

Norge eksporterte varer til Nigeria for litt over 4 milliarder kroner i 2016.

 

Harald Neple, Norges ambassadør til EFTA og WTO i Geneve, undertegnet på vegne av Norge.

 

Bilde som viser de underskrivende parter
Foto: NFD