Historisk arkiv

Enklere for selvstendige næringsdrivende og gründere å komme til Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen endret 9. september utlendingsforskriften. Med forskriftendringen blir det lettere for gründere og andre selvstendig næringsdrivende utenfor EØS-området å få bo og drive næringsvirksomhet i Norge.

– Vi trenger flere gründere som har gode idéer, og som har pågangsmotet til å sette idéene ut i livet. Derfor har regjeringen endret utlendingsforskriften, slik at det blir enklere for utenlandske talenter og gründere fra hele verden å slå seg ned her, sier næringsminister Iselin Nybø. 

En enklere søknadsprosess

Utlendinger fra land utenfor EØS som kommer til Norge må fortsatt kunne forsørge seg selv. I tillegg må det være økonomisk grunnlag for virksomheten i Norge. For søkere innebærer endringene i utlendingsforskriften en enklere søknadsprosess, blant annet:

  • Kravet om at fylkeskommunene uttaler seg om det økonomiske grunnlaget for driften av bedriften eller virksomheten er nå fjernet i søknadsbehandlingen.

 

  • Dersom søkeren mottar økonomisk støtte fra offentlige institusjoner i Norge, som for eksempel Innovasjon Norge, skal det tas i betraktning når man vurderer søknad om opphold.

Nærings- og fiskeridepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har samarbeidet om å endre utlendingsforskriften. Endringer er gjennomført i de deler av utlendingsforskriften som er under Arbeids- og sosialdepartementets ansvarsområde. 

For mer informasjon om forskriftsendringen, se lenke: Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften § 6-18 (økonomisk grunnlag ved oppholdstillatelse til selvstendig næringsdrivende) - regjeringen.no