Historisk arkiv

Unntak fra innkjøpsreglene i kraftsektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har gjort vedtak som åpner for at kraftprodusenter i Norge unntas fra reglene om offentlige anskaffelser i henhold til direktiv 2004/17/EF. Direktivet omfatter innkjøpsregler i forsyningssektoren som gjennomført i forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester).

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har gjort vedtak som åpner for at kraftprodusenter i Norge unntas fra reglene om offentlige anskaffelser i henhold til direktiv 2004/17/EF. Direktivet omfatter innkjøpsregler i forsyningssektoren som gjennomført i forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester).

På grunnlag av søknad fra visse kraftprodusenter 24. januar 2012 har ESA fattet vedtak som vil unnta foretak som driver produksjon og videresalg av elektrisk kraft i grossistmarkedet. I vedtaket har ESA lagt vekt på at Norge har gjennomført elmarkedsdirektivet (direktiv 2003/54/EC) og at kraftprodusentene er utsatt for tilstrekkelig konkurranse.

Produksjon og grossistsalg av elektrisitet er i dag er omfattet av forsyningsforskriften. Dette medfører at oppdragsgivere som utøver slike aktiviteter må følge de detaljerte prosedyrereglene i forskriften ved tildeling av kontrakter.  At ESA nå har fattet vedtak om unntak for produksjon og grossistsalg betyr at kontrakter som inngås for å utøve disse aktivitetene, ikke lenger er omfattet av forsyningsforskriften.

Vedtaket til ESA (PDF)