Historisk arkiv

Endrer avtale mellom Australia og EFTA/EØS-landene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

En tidligere avtale mellom Australia og EFTA/EØS-landene (Island, Liechtenstein og Norge) fra 1999 skal endres.

Formålet med avtalen (en såkalt Mutual Recognition Agreement) var å forenkle markedstilgangen mellom landene, fordi det ofte er tidkrevende og kostbart å etablere seg i nye markedet i nye land. I 2012 oppdaterte EU og Australia sin tilsvarende avtale. For å sikre at vi har like vilkår som EU, er det nødvendig å også oppdatere avtalen mellom Australia og EØS/EFTA-landene.

- Norge er en liten, åpen økonomi som er avhengig av stabile vilkår for handelen. Denne avtalen legger til rette for økt handel mellom oss og Australia, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Avtalen med Australia skal omfatte de samme produktene som dagens avtale, men det er gjennomført noen forenklinger. Den skal undertegnes i Brussel 21. september 2018. Det er Oda Sletnes, Norges ambassadør til EU, som signerer på vegne av Norge.