Historisk arkiv

Endringer for utenriksferger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet vil gjennomføre endringene for utenriksferger under norsk flagg som ble varslet i 2015.

Et partssammensatt utvalg la høsten 2014 frem sine anbefalinger for å fremme en betydelig og konkurransedyktig flåte under norsk flagg, og sikre tilgangen til norsk maritim kompetanse. Et flertall i utvalget foreslo en helhetlig løsning for å sikre konkurransekraften til utenriksferger.

 Anbefalingene ble fulgt opp i Regjeringens maritime strategi våren 2015, og har i hovedsak blitt gjennomført ved ikrafttreden av ny tilskuddsordning for sysselsetting av sjøfolk våren 2016. Blant annet ble tilskuddsordningen for utenriksferger i NOR styrket. Regjeringen vil nå gjennomføre den siste delen av utvalgets anbefalte løsning for utenriksferger.

 – Først vil vi notifisere ESA om nødvendige endringer i tilskuddsordningen, slik at også sjøfolk på utenriksferger i NIS omfattes av ordningen, sier Røe Isaksen.

I notifiseringen til ESA ligger det som en forutsetning at fartsområde for utenriksferger i NIS utvides. Departementet har tidligere hatt på høring forslaget om å utvide fartsområde, se her.

– Vårt tidligere forslag blir justert, for å sikre at ingen skandinaviske fergeruter blir berørt av endringene. Konkret vil dette oppnås ved å øke distansekravet i det tidligere forslaget fra 175 nautiske mil til 300 nautiske mil, sier Røe Isaksen.

Departementet vil avvente ESA avgjørelse i støttesaken før endringene fastsettes i norsk regelverk. Endringene vil bety at Color Line, som er eneste rederi med utenriksferger under norsk flagg, gis anledning til å registrere skipene på ruten Oslo-Kiel i NIS.

Fartsområdeutvalget begrunnet sin anbefaling med at uten denne endringen kunne opp mot 2 500 norske arbeidsplasser bli satt i fare.

– Myndighetene bestemmer ikke hvor rederier flagger sine skip. Regjeringens maritime politikk har styrket rammevilkårene for skipsfarten, og vi mener betingelsene for utenriksferger i NOR er gode, sier Røe Isaksen.