Historisk arkiv

Forslag om å delta i emisjon i Kongsberg Gruppen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

I en proposisjon til Stortinget foreslår regjeringen at staten blir med på en emisjon for å finansiere Kongsberg Gruppens oppkjøp av Rolls-Royce Commercial Marine.

Nyheten ble kjent i sommer, men deltakelsen i emisjonen forutsetter at Stortinget gir sin tilslutning. Les proposisjonen her. 

Staten eier 50,001 prosent av aksjene i Kongsberg Gruppen. I forslaget til Stortinget går regjeringen inn for at staten deltar i emisjonen med sin andel på om lag 2,5 milliarder kroner.

Egenkapitalen som hentes ved emisjonen skal bidra til å finansiere Kongsberg Gruppens kjøp av Rolls-Royce Commercial Marine. Styret i Kongsberg Gruppen mener at kjøpet vil styrke konsernets maritime virksomhet. Regjeringen vurderer statens deltakelse i den planlagte emisjonen som forretningsmessig rasjonelt.