Historisk arkiv

Hva skjer med brexit nå?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Søndag 25. november ble statsledere fra EU og Storbritannias statsminister enige om Storbritannias utmeldingsavtale med EU. Men hva skjer nå?

Utmeldingsavtalen regulerer Storbritannias uttreden av EU. Partene er også blitt enige om en politisk erklæring om rammene for  det fremtidige forholdet mellom de to. 

Men prosessen er ikke endelig avklart helt ennå. Før avtalen kan tre i kraft venter flere runder med behandling i det britiske parlamentet. Avtalen skal også godkjennes av  Europaparlamentet.

Dersom utmeldingsavtalen trer i kraft, får vi en overgangsperiode fra 30. mars 2019 frem til 1. januar 2021. I praksis innebærer overgangsordningen at Storbritannia fortsetter som om de var EU-medlem i overgangsperioden. For Norge betyr det blant annet at EØS-avtalen fortsatt vil gjelde i vårt forhold til Storbritannia i denne perioden.

– Det er bra at Storbritannia og EU nå er kommet til enighet. Forutsigbarhet er viktig for norske bedrifter og for næringslivet. Det at partene så langt er enige, gjør at vi har en mer oversiktlig situasjon å forholde oss til. Nå avventer vi behandlingen i det britiske parlamentet og Europaparlamentet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Vi eksporterer fisk for over 60 milliarder kroner til EU årlig, inkludert Storbritannia. Etter brexit vil Storbritannia bli en betydelig fiskerinasjon, som vi må forholde oss til som en selvstendig aktør. Derfor er det viktig for oss med en ordnet britisk uttreden av EU, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp).


Hva gjør norske myndigheter?

I Norge har regjeringen fulgt brexit-prosessen tett helt siden folkeavstemningen i Storbritannia Sankthansaften 2016. Det er etablert en tverrdepartemental arbeidsgruppe kalt "brexit task force" og en norsk forhandlingsdelegasjon.

Det er Utenriksdepartementet som har det overordnede ansvaret for brexit i Norge. Hver enkelt fagstatsråd har ansvar for å følge opp brexit på sine områder. For næringsministeren og fiskeriministeren inkluderer dette blant annet markedsadgang for varer og tjenester, maritime tjenester, offentlige anskaffelser, markedsadgang for sjømat og fiskeriforvaltning.

Vil du vite mer? Les mer her: