Historisk arkiv

Ny rapport om forenklingsarbeidet for næringslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Forenklingsregnskapet er klart. En ny rapport om regjeringens arbeid med forenkling går gjennom alle tiltak som er gjennomført i perioden 2011-2017.

Rapporten tar blant annet for seg utfordringer i forenklingsarbeidet, og hvor veien går videre.

Les hele rapporten her (pdf).

-Vi prioriterer forenklingsarbeidet høyt. Sammenlignet med andre land har Norge hatt ambisiøse mål og holdt et høyt tempo. Vi sakker ikke farten, selv om vi har nådd målet på 15 milliarder. Vi skal fortsette å redusere næringslivets administrative kostnader. Det nye målet er å forenkle for 10 milliarder kroner i perioden 2017-2021, og dermed bidra til å skape enda flere arbeidsplasser, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I fjor nådde regjeringen målet med å spare næringslivet for 15 milliarder kroner i administrative kostnader. Mye av forenklingsarbeidet har gått ut på å forenkle regelverket for næringslivet og legge til rette for digitalisert rapportering.

-Nå er det ikke slik at norske næringslivsledere kan putte 15 milliarder kroner i lomma. Bedriftene har fått frigitt ressurser slik at de i stedet kan bruke tiden på sine kjerneoppgaver. Mindre tid blir brukt på skjemaer og bedriftene kan bruke tiden til å skape nye arbeidsplasser, sier næringsministeren.