Historisk arkiv

Nytt forskningsanlegg for havnæringene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen har valgt konseptet "Ocean Space Laboratories" for fornyelsen av de marintekniske laboratoriene i Trondheim.

Forslaget innebærer å bygge nye undervisnings- og forskningslaboratorier for å erstatte de nåværende. I tillegg er det et forslag om et fjordlaboratorium for fullskala testing av ulike havinstallasjoner ved Ålesund, Hitra/Frøya og i Trondheimsfjorden. De samlede kostnadene er beregnet til seks milliarder kroner.

- Jeg er glad for at vi nå har funnet et godt konsept å arbeide videre med. Havnæringene står for mer enn 200 000 arbeidsplasser over hele landet og disse jobbene er med på å sikre et bærekraftig velferdssamfunn også i fremtiden. Hvis Norge skal fortsette å være ledende på hav, er det viktig at vi har laboratorier som sørger for videre utvikling i næringene, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Laboratoriene er Europas største anlegg innen undervisning, forskning og utvikling av utstyr som brukes i sjøen. Den eldste delen er en stor tank der man kan teste skipsmodeller, den er fra 1939. Anlegget har vært bygget ut i 1967 og 1977-81. I starten handlet det om testing av skipsskrog og propeller. Deretter ble olje- og gassnæringene de største brukerne. De siste årene er det økende oppdragsmengde innen akvakultur, offshore vindkraft, autonome fartøy og broer/tuneller.

- Dette er gode nyheter for sjømatnæringen, som vil få mulighet til å teste utstyr for fiskeri og oppdrett. Laboratoriene vil også bidra til å gi oss ny og oppdatert kunnskap for hvordan vi kan bruke og ta vare på livet i havet, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

Regjeringen satser på havnæringene, og dette er en del av satsingen. Havet skal gi oss mange bærekraftige og lønnsomme arbeidsplasser i årene som kommer. Den foreslåtte løsningen er fleksibel og i stand til å betjene både dagens næringsliv og framvoksende næringer. Kvalitetssikringen konkluderer med at Ocean Space Laboratories vil skape verdier som er større enn investeringskostnadene og derfor er samfunnsøkonomisk lønnsomme.

De marintekniske laboratoriene eies av NTNU og brukes til undervisning, forskning og innovasjonsprosjekter. Oppdrag for næringslivet utføres gjennom SINTEF Ocean. Det nye anlegget kan tidligst stå klart i 2025.