Historisk arkiv

Ber om innspill til statens retningslinjer for lederlønn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet gjennomgår statens retningslinjer for lederlønn, og ber om innspill. Dette skjer blant annet i lys av regjeringens forslag til endringer i allmennaksjelovens regler om lederlønn.

Nærings- og fiskeridepartementet har invitert styrene i samtlige selskaper hvor statens eierskap forvaltes av departementet til å komme med eventuelle innspill. Innspillene kan gjelde alle områder ved statens retningslinjer.

Departementet inviterer også andre interessenter, som for eksempel andre aksjonærer og investorer, organisasjoner med flere, til å komme med innspill.

Innspill kan sendes til postmottak@nfd.dep.no innen 31. oktober 2019.