Forsiden

Historisk arkiv

Diskuterte handelskonflikt og biltoll med Ross

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen møtte den amerikanske handelsministeren, Wilbur Ross, torsdag 14. november. De diskuterte den pågående handelskrigen, og biltollen som amerikanske myndigheter har varslet at de vurderer å innføre.

Handelsminister Ross og Røe Isaksen


- Mitt budskap i møtet med Ross var at norske bedrifter er med å skape jobber og verdier på begge sider av Atlanteren gjennom aktivitet, etableringer og investeringer i USA. For at dette samarbeidet skal vokse, er vi avhengig av god markedsadgang og rettferdige konkurransevilkår for norske bedrifter. Mitt inntrykk er at USA setter pris på Norge som handelspartner og alliert, sier Røe Isaksen.

Blant temaene som kom opp i møtet var en mulig toll på biler og bildeler på 20-25 prosent, som amerikanske myndigheter tidligere har sagt at de vurderer.

- En slik toll vil få konsekvenser for Norge som skipsfartsnasjon, fordi annenhver bil som fraktes rundt i verden er på et norsk skip. Ross signaliserte på møtet at det er mindre grunn nå til å bekymre seg for en potensiell straffetoll på bildeler enn tidligere. Det er gode nyheter, fordi det for Norge dreier seg om eksport for nærmere tre hundre millioner kroner, sier Røe Isaksen.

- En toll på biler og bildeler vil ha langt større skadepotensial for Norge enn de allerede innførte tiltakene på stål og aluminium, påpeker han.

De to diskuterte også utviklingen i global handel.

- Den globale handelspolitiske situasjonen er turbulent og uavklart, og preges i stor grad av konflikten mellom USA og Kina. Det er positivt at USA og Kina er i samtaler, men uforutsigbarheten er fortsatt stor, og dette er dyrt for næringslivet, sier Røe Isaksen.

Handelskonflikten mellom USA og Kina er også alvorlig for Norge som skipsfartnasjon, fordi de to stormaktene er de to viktigste enkeltmarkedene utenfor Europa for norsk skipsfart.

Dette er Røe Isaksens andre besøk til USAs hovedstad som næringsminister. USA er Norges viktigste marked etter EU, og norsk næringsliv har en betydelig tilstedeværelse i form av investeringer, arbeidstakere, kunnskap og verdier.

- USA er viktig for Norge og norske bedrifter, og da gjelder det å være på ballen, sier Røe Isaksen.

På programmet stod blant annet lunsj med norsk og amerikanske næringsliv, åpning av det årlige norsk-amerikanske maritime seminaret, møte med norske forsvarsindustribedrifter og politiske samtaler med handelsminister Wilbur Ross og leder for handelskomiteen i Representantenes hus i den amerikanske kongressen, Richard Neal.

Røe Isaksen foran capitol hill

Fakta:
- USA er Norges nest største eksportmarked etter EU
- I 2018 kjøpte Norge amerikanske varer for rundt 58 milliarder kroner og eksporten av norske varer til norske varer til USA utgjorde nesten 46 milliarder kroner.
- Generelt anslås det at rundt 258 norske bedrifter opererer i USA.
- De viktigste sektorene for norske bedrifter i USA er skipsfart, petroleumsvirksomhet, IT/IKT, bioteknologi, medisins teknologi, energi, finansnæringen og forsvarsindustrien. Viktige regioner er særlig New York, Houston og San Fransisco.