Historisk arkiv

Inviterte gründerbedrift til Bucuresti

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Statssekretær Magnus Thue deltok på uformelt konkurranseevnerådsmøte i Bucuresti fredag 3. mai. Den norske gründerbedriften Lawbotics var også invitert med.

Tema under møtet i Bucuresti var blant annet entreprenørskap, små og mellomstore bedrifter, energiintensive industrier og det indre marked.

– Dette er en god anledning for Norge til å være med å forme fremtidens politikk i EU. Jeg har fremmet Norges syn på hva som bør gjøres for å legge bedre til rette for at små bedrifter skal få bedre vekstvilkår, og fortalt om hvordan vi jobber med dette i Norge, sier Thue.

Romania hadde også lagt opp til at hvert land som deltok på møtet skulle invitere med seg en gründerbedrift. Norge valgte å ta med seg Merete Nygaard fra selskapet Lawbotics. Selskapet ble i 2018 kåret til en av Norges mest innovative oppstartsselskaper. De utvikler Lexolve, en plattform for dokumentautomatisering som gjør juridisk arbeid enklere og mer effektivt for selskaper og menneskene som jobber i dem. I tillegg står Merete bak arrangementer som Oslo Legal Tech Meetup og Oslo Legal Hackaton.

– Dette har gitt et unikt innblikk i hvordan politikk lages på europeisk nivå, og det har gitt meg større tro på EU som politisk prosjekt, og ikke minst EUs rolle for å skape flere suksessfulle vekstselskaper fra Europa, sier Nygaard.

Neste uformelle konkurranseevnerådsmøte er i juli i Helsinki. Finland overtar formannskapet i EU 1. juli.

Fakta om møtet

  • Hvert halvår arrangeres uformelle konkurranseevnerådsmøter i EU. Det landet som har presidentskapet, for tiden Romania, er vertskap. Hovedtema for dette møtet var: Indre marked, entreprenørskap, SMBer, oppstartsbedrifter og deres påvirkning på EUs konkurranseevne. 
  • Ministere med ansvar for konkurranseevne i EU/EØS (EU + Norge, Island og Liechtenstein) var invitert.