Historisk arkiv

Nyheter

Markerte 50 års industrisamarbeid i Qatar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen reiste sammen med H.K.H. Kronprins Haakon til Qatar mandag 11. november for å støtte opp om 50 års industrisamarbeid mellom våre to land, og for å legge til rette for enda tettere næringslivssamarbeid i fremtiden.

- Norske selskaper var blant de første vestlige næringsaktørene i Qatar på 1960-tallet, og Hydro og Yaras investeringer der har vært av stor betydning for verdiskapingen i Norge, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Yara, Hydro og Kongsberg Gruppens investeringer i Qatar de siste tiårene har en totalverdi på mer enn 80 milliarder kroner. Hydro og Yara har anslått investeringen i Qatar for å være den mest lønnsomme norske utenlandsinvesteringen noensinne.

Næringsministeren har også hatt politiske møter med qatarske myndigheter. Sammen med Kronprinsen møtte han Emiren, Sheik Tamim Bin Hamad Al Thani. De møtte også olje- og energiministeren, Saad Sherida Al-Kabi, og handels- og industriminister Ali bin Ahmed Al Kuwari.
- Qatar ønsker å omstille økonomien sin for fremtiden. For norsk næringsliv betyr det store muligheter innen infrastruktur og utbygging, smarte byer, fornybar energi, helse- og IKT, sier Røe Isaksen.

- Jeg har i samtalene med qatarske myndigheter tatt opp at det er viktig for norsk næringsliv at det er ordnede og anstendige arbeidsforhold i landene de opererer i. Norge har og vil fortsette å ta en tydelig lederrolle i arbeidet med ansvarlig næringsliv internasjonalt, sier Røe Isaksen.

Kronprinsen og næringsministeren har også besøkt og møtt sjefen for ILOs prosjektkontor i Qatar, Houtan Homayounpour.

- Den norske regjeringen legger vekt på å fremme internasjonale arbeidslivsstandarder, spesielt gjennom ILO. Qatar har igangsatt viktige arbeidslivsreformer, og jeg ønsker å støtte opp om gjennomføringen av disse, sier han.

 

Næringsministeren og H.K.H. Kronprins Haakon i Qatar
H.K.H. Kronprins Haakon og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte Qatar.


Fakta om norske bedrifter i Qatar

  • Energi, gjødsel og forsvar er de viktigste sektorene for norske aktører. Qatar har planer om å styrke sin industrisektor, inkludert betydelig utvidelse (30-40 prosent) av gassproduksjonen de neste årene.
    I 2018 eksporterte Norge varer for 343 millioner kroner til Qatar, mens vi samme året importerte for 32 millioner kroner.
  • De viktigste eksportproduktene fra Norge var maskiner til industrien og fiskeprodukter. De viktigste importproduktene var plastråstoffer og mineralolje. De siste ti årene har norsk eksport av varer til Qatar økt fra rundt 100 til i overkant av 300 millioner kroner.
  • Olje og gass utgjør 92 prosent av Qatars eksportinntekter, og 56 prosent av samlede inntekter. Qatar ønsker å omstille økonomien med tanke på fremtiden, og Norges fokus på teknologi innenfor oljesektoren har gjort at vi har verdensledende kompetanse på området, som igjen er viktig for kostnadsreduksjoner, klimaeffektive løsninger, digitalisering og så videre.