Historisk arkiv

Nyheter

Nå blir det enklere for bedrifter å delta i offentlige anskaffelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen etablerer en digital tjeneste som forenkler deltakelse i offentlige anskaffelser, og gjør det enklere å sjekke om leverandører er seriøse.

Bedrifter som deltar i konkurranser om offentlige anskaffelser, må i dag sende inn skatteopplysninger og firmaopplysninger. Takket være en ny teknisk løsning, eBevis, skal det nå bli slutt på dette.

Brønnøysundregistrene og Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) har i samarbeid utviklet eBevis.

– Med eBevis får offentlige oppdragsgivere tilgang til de opplysningene de trenger, uten at bedriftene selv må sende dem inn. Dette er en prosess som fram til nå har vært utført på en ”gammeldags” måte. Derfor er eBevis en kjærkommen forenkling for de mange bedriftene som deltar i konkurranser om offentlige kontrakter, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Dagens praksis innebærer at bedriftene sender inn firmaattest og skatteattest på pdf. Dette er opplysninger som de allerede har rapportert til det offentlige.

– Bedrifter skal få bruke tiden sin på å vokse og skape arbeidsplasser. Det krever både tid og penger når de må levere de samme opplysninger flere ganger. Det skal holde å levere opplysninger til det offentlige én gang, sier Røe Isaksen.

– eBevis er et viktig digitaliseringstiltak og et skritt på veien mot en heldigital anskaffelsesprosess. Ved hjelp av funksjonalitet i Altinn hentes opplysningene ut digitalt. Dette forenkler anskaffelsesprosessen for både offentlige innkjøpere og næringslivet, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

For oppdragsgiverne medfører eBevis også en forbedring fordi opplysningene er i sanntid slik at det blir lettere å kontrollere om leverandørene er seriøse. Med dagens praksis kan opplysningene være opptil et halvt år gamle.

eBevis er et av flere tiltak i stortingsmeldingen ”Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser”, som ble lagt frem 10. april. I meldingen lanseres flere tiltak som skal bidra til mer effektive og profesjonelle anskaffelser.