Historisk arkiv

Næringsministeren i Kina

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er i Kina for å følge opp statsbesøket fra i fjor og for å legge trykk på frihandelsforhandlingene.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i Kina.
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i Kina. Foto: NFD

– Jeg er glad for å være tilbake i Kina for å bidra til å styrke kontakten med kinesiske myndigheter ytterligere. Kina fortsetter å være et viktig marked for norsk næringsliv og vår største handelspartner i Asia. Interessen fra næringslivet er enorm, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Røe Isaksen har blant annet diskutert frihandelsforhandlingene med Kinas visehandelsminister Wang Shouwen.

– Det var et bra møte. Det gjenstår fortsatt mye vi må bli enige om. Men vi har et realistisk håp om få på plass en avtale i løpet av 2020. Men det forutsetter at vi får en avtale som er god for begge parter, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Forhandlingene om en bilateral frihandelsavtale startet allerede i 2008, og frem til 2010 hadde Norge et omfattende handels- og næringssamarbeid med Kina. Siden normaliseringen av forholdet mellom Kina og Norge 19. desember 2016, har Nærings- og fiskeridepartementet og det kinesiske handelsdepartementet (MOFCOM) gjenopptatt forhandlingene.

– En frihandelsavtale med Kina har topp prioritet for regjeringen. Det gjenstår en del arbeid for å komme i mål, men vi beveger oss i riktig retning, sier Røe Isaksen.

Kjempeavtale

Næringsministeren deltok også da familiebedriften Parat Halvorsen fra Flekkefjord signerte en kjempeavtale med sin kinesiske partner Henan Pinggao Electric Co. Avtalen omfatter produksjon og salg av varmekjeler for flere milliarder kroner. Varmekjelene vil blant annet erstatte kullfyrte kjeler i Kina, og dermed bidra positivt i et miljø- og klimaperspektiv.

– Kina skal i årene som kommer gjennom en enorm transisjon til et lavutslippssamfunn. Her er det stor muligheter for norske bedrifter å bidra med gode løsninger. Avtalen mellom Parat Halvorsen og Henan Pinggao Electric Co er et godt eksempel på hvordan norske tradisjonelle bedrifter griper mulighetene som finnes i Kina, sier Røe Isaksen.

Fakta:

  • Kina er Norges viktigste handelspartner i Asia.
  • I fjor handlet vi varer med Kina for ca. 92 milliarder kroner, en liten økning (9 pst.) fra året før. Rundt tre fjerdedeler av varehandelen var import.
  • Tjenestehandelen med Kina var på rundt 17 milliarder kroner i 2017.
  • Over 100 norskkontrollerte selskaper i Kina har allerede rundt 9000 ansatte og omsetter for rundt 17 milliarder kroner. Utenrikstjenesten anslår at det reelle tallet for selskaper med norsk tilknytning i Kina er nærmere 200.