Historisk arkiv

Norske bedrifter hav-satser i Asia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) åpnet det årlige Norway Asia Business Summit i Shanghai. Norsk næringsliv i Asia har satt havteknologi på dagsorden for årets samling

Torbjørn Røe Isaksen i Kina
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i Kina. Foto: Trond Viken, NFD


- Asia blir en stadig viktigere region for norsk næringsliv. Vi ser at handelen med Asia øker, mens handelen med mer tradisjonelle markeder har stabilisert seg. Særlig India, Kina og ASEAN er markeder i vekst som kan gi enorme muligheter for norske bedrifter. Det at så mange norske bedrifter er samlet her i dag viser at vi har posisjonert oss godt for å ta del i denne utviklingen, sier Røe Isaksen.

Under Norway Asia Business Summit har næringslivet seminarer og møter med kinesiske og asiatiske partnere om blant annet grønn skipsfart, offshore vind, hydrogen, handel og innovasjon.

- En fellesnevner for de store asiatiske markedene er at de har lange kystlinjer og er rike på havressurser. Dette er noe vi i Norge har lang erfaring med å gjøre god business ut av. Jeg syns derfor at havteknologi er et svært godt tema når norsk næringsliv samles her i Shanghai, sier Røe Isaksen.

I tillegg til å åpne Norway Asia Business Summit møtte han ledelsen i China Ocean Shipping Company (COSCO), somer er et av verdens største shippingselskper. Næringsministeren var også med da Orkla og den kinesiske apotekkjeden Tong Ren Tang signerte avtale om salg av Møllers tran i det kinesiske markedet. Han besøkte også DNV GL og fikk høre om samarbeidet med Vechain, en kinesisk bedrift som har utviklet blokkjedeløsninger innen e-handel.

- Det er flott at norske bedrifter får fotfeste i Kina og inngår i innovative partnerskap med kinesiske bedrifter. Ved å kombinere løsninger og ideer kan norsk næringsliv bidra til å løse utfordringer som både Norge og Kina står overfor, som klimaendringer, økt energibehov og aldrende befolkninger.

Les mer om regjeringens havsatsing her: www.regjeringen.no/hav

Fakta:

  • Det er ca. 600 norskkontrollerte foretak i Asia. Asia er et stort marked for norsk maritim sektor og eksport av norsk sjømat. I tillegg er hele regionen viktig for olje- og gassindustrien samt fornybar energi.
  • Kina er viktigste handelspartner i Asia. I 2018 handlet vi varer med Kina for i overkant av 90 mrd. kr. I 2017 var tjenestehandelen med Kina på rundt 17 mrd. Kr. Utenrikstjenesten anslår at tallet for selskaper med norsk tilknytning i Kina er nærmere 200.
  • I Asia har Norge handelsavtaler med Singapore, Hong Kong, Indonesia, Filippinene og Korea, mens vi har pågående forhandlinger med Kina, India, Malaysia og Vietnam.
  • I Norge skapte de tre største havnæringene – maritim næring, sjømatnæringen og olje- og gassnæringen – til sammen verdier for om lag 680 milliarder kroner og sysselsatte over 206 000 personer i 2017. Over 30 prosent av verdiskapingen i norsk næringsliv finner sted i havnæringene.
  • OECD anslår at den globale havøkonomien vil dobles innen 2030 sammenlignet med 2010 og samtidig ha vokst til totalt 40 mill. arbeidsplasser.