Historisk arkiv

Rapport - Gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en konsulentrapport som inneholder anbefalinger om innretning og organisering av det næringsrettede virkemiddelapparatet.

Regjeringen har ikke tatt stilling til konsulentenes anbefalinger. Interesserte inviteres til å komme med sine synspunkter på rapporten innen 20. desember.

Regjeringen startet i 2018 en helhetlig gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Formålet er å sørge for mest mulig verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser innenfor bærekraftige rammer ut av pengene vi kanaliserer gjennom virkemiddelapparatet.

Regjeringen vil jobbe videre med oppfølging av rapporten og de innspill som har kommet i 2020.

Les mer om virkemiddelgjennomgangen på regjeringen.no/vmg