Historisk arkiv

Nyheter

Strengere regler for bruk av lusemidler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Reglene for bruk av legemidler mot lakselus strammes inn.

-Det er stor usikkerhet knyttet til miljøeffekten av lusemidler i oppdrettsanlegg. Derfor strammer vi nå inn reglene for bruk av slike legemidler ut i fra et føre-var-hensyn, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

De nye reglene stiller krav til bruk av såkalte bademidler i anlegg som ligger i reke- eller gytefelt– eller nærmere enn 500 meter fra slike anlegg. I slike anlegg kan bademidler kun brukes når behandlingen gjøres i brønnbåt, ikke i merd med presenning. Behandlingsvannet med lusemidler må deretter transporteres bort fra anlegget.

Miljø og fiskehelse

Forslaget om å stramme inn reglene var på høring i fjor høst.

- Vi mottok mange høringssvar i saken med svært delte meninger. Jeg har gjort en vurdering ut fra hva forslaget vil bety for miljøet, og for fiskehelse og fiskevelferd, sier Nesvik.

Fra toppåret 2014 er antall resepter på badebehandlingsmidler redusert med 87 prosent.

- Siden denne problemstillingen kom opp for noen år siden, er legemiddelbruken redusert kraftig, sier fiskeriministeren.

De nye reglene vil tre i kraft så snart som mulig.