Historisk arkiv

3 millioner til forskning på Polhavet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen vil at Norge skal være ledende på kunnskap om Polhavet. Derfor gis det til sammen 3 millioner kroner til prosjektet "GoNorth", som skal bidra til mer kunnskap om og forskning på havområdene nord for Svalbard.

– Vi ser en økende internasjonal interesse for polområdene, og det er viktig for Norge å være til stede og styrke kunnskapen om våre nærområder. Gjennom GoNorth-prosjektet vil det være muligheter for testing og utvikling av ny miljø- og navigasjonsteknologi, sier næringsminister Iselin Nybø. 

Det er en rekke internasjonale miljøer som deler interessen for Polhavet og samarbeider om forskning, fartøy og finansiering. "GoNorth" planlegger tre forskningstokter, to sammen med Tyskland og Sverige. "GoNorth" får støtte fra Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet til arbeidet for å organisere, finansiere og sjøsette forskningstoktet.

– Kunnskap og forskning står helt sentralt i nordområdepolitikken. Med dette prosjektet bidrar vi til å styrke en allerede solid kompetanse på havområdene i Arktis, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Norge skal bidra

Dette skal bidra til at Norge er blant de fremste forvaltere av miljøet og naturressursene i det høye nord. Prosjektet skal bidra til oppbyggingen av en norsk kunnskapsbase på dette området, og har i hovedsak fokus på forskning. Relevante temaer kan være miljøovervåking og miljøteknologi, sensorer, autonome farkoster, materialer tilpasset Arktis, kommunikasjons- og navigasjonsteknologi, og forståelse av iskrefter og ismekanikk.

– Norge er en av de sentrale polarforskningsnasjonene, og havområdene i polare strøk er de minst utforskede, både når det gjelder biologi, økologi og ressurser. Ny kunnskap om dette er derfor svært viktig, blant annet når det gjelder klimaendringene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

 

Om prosjektet

Prosjektet ledes av Sintef, og 13 universiteter og forskningsinstitutter deltar. "GoNorth" tar utgangspunkt i at FNs kontinentalsokkelkommisjon i 2009 ga Norge medhold i kravet om en utvidet sokkel i nord.

Les mer her.