Historisk arkiv

602 millioner kroner til mer innovasjon i næringslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

66 bedrifter over hele landet kan nå sette i gang innovasjonsprosjekter. Gjennom Forskningsrådet støtter regjeringen nå norske innovasjonsprosjekter i næringslivet med til sammen 602 millioner kroner.

– Nesten 1,7 milliard kroner er i løpet av året tildelt innovasjonsprosjekter i næringslivet gjennom Forskningsrådet til 164 foretak. Dette kommer i tillegg til en rekke andre krisetiltak som regjeringen har stilt til disposisjon for næringslivet. Det pågår en voldsom kunnskapsutvikling i norske bedrifter og vi må støtte oppunder dette for å sikre bærekraft vekst og økt konkurransekraft, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Forskningsrådet har i år innført løpende søknadsmottak og flere vedtaksrunder for innovasjonsprosjekter i næringslivet. Nå i den siste bolken investeres 602 millioner kroner til 66 bedrifter pluss samarbeidspartnere i hele landet. Sammenlignet med 2019 har Forskningsrådet tildelt vel 450 millioner kroner mer i 2020. Prosjektene er i alle bransjer og størrelser - og rettet mot ulike utfordringer; blant annet i energiselskaper, helseteknologibedrifter, reiseliv, landbruk og havbruk, og i unge oppstartsbedrifter, små og mellomstore bedrifter og store foretak.

Blant annet får bedriften Nova Sea på Lovund i Nordland støtte. Bedriften skal utvikle effektive og kortreiste verdikjeder for å øke materialgjenvinning av plastavfall fra oppdrettsnæringen - fra 0 til 75 prosent.

– Norske bedrifter må finne løsninger på store samfunnsutfordringer. Nova Sea er en viktig hjørnesteinsbedrift på Lovund som tar tak i problemet med plast på avveie. Det er inspirerende å se bedrifter som Nova Sea ta ansvar, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

De 602 millionene fordeler seg slik:

 • 99 millioner kroner til 16 prosjekter i de marine og maritime havnæringene
 • 133 millioner kroner er til 18 prosjekter innen miljøvennlig energi
 • 59 millioner til åtte prosjekter innenfor landbruk, mat og næringsmidler
 • 12 millioner til ett prosjekt som handler om nanoteknologi
 • 299 millioner til 26 prosjekter i ulike andre industri og tjenestenæringer, herunder
  • 23 mill. kroner til tre prosjekter i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen
  • 124 mill. kroner til ti helseprosjekter
  • 54 mill. kroner til fem IKT-prosjekter
  • 34 mill. kroner til tre prosjekter i prosessindustrien
  • 29 mill. kroner til to reiselivsprosjekter
  • 8 mill. kroner til ett prosjekt i kulturnæringene
  • 27 mill. kroner til to prosjekter i vareproduserende industri.

Hensikten med innovasjonsprosjektene er å risikoavlaste ambisiøse bedrifter – og særlig nå under pandemien - slik at vi bidrar til aktivitet, merinvesteringer i forskning og utvikling og fart ut av krisen gjennom innovasjon og bærekraftig verdiskaping.

Forskningsrådet har gjennom året opplevd en meget stor økning i antall søknader om støtte fra næringslivet.

– Vi ser at koronapandemien ikke bremset, men øket farten i den grønne, digitale omstillingen. Vi har måtte avslå mange støtteverdige prosjekter, men jeg vil sterkt oppfordre bedrifter til å søke på nyåret og utover i 2021. Vi skal har tre tildelinger gjennom 2021 og åpner for nye søknader allerede fra 4. januar, sier fungerende administrerende direktør i Forskningsrådet Anne Kjersti Fahlvik.

Disse får tildeling:

Søker

Prosjekttittel

Innstilt beløp (i mill. kr)

Fylke

Kommune

ABB ELECTRIFICATION NORWAY AS

Dielectric solutions for solid insulating components in eco-efficient medium-voltage switchgear

                  3,5

Vestfold og Telemark

Skien

ADJUTEC PHARMA AS

CRITical (Carbapenem-Resistance Inhibitor Technology): The ZinChel Adjuvants

                   16

Oslo

Oslo

AIMS INNOVATION NEWCO AS

PReVENT: PRediction + eVENT

                11,2

Oslo

Oslo

AKER SOLUTIONS AS

Utvikling av selvforsynt oppdrettsmerd for åpent hav med fokus på fiskevelferd ved bruk av fullskaladata fra pilotprosjekt

                     6

Viken

Bærum

ALGÆ AS

Microalgae contributions to future protein and fatty acid rich feed for Norwegian chicken at industrial scale

                   11

Viken

Asker

ALLOC AS

Ny innovativ biokompositt-kompaktlås

                     7

Agder

Lyngdal

AQUAGEN AS

Precision Breeding for Viral Resistance

                     6

Trønde-lag

Heim

ASPLAN VIAK AS

Integrert planlegging av nullutslippsområder

                   12

Viken

Bærum

BABUSJKA AS

Verktøy for reduksjon av CO2-avtrykk i norsk kultursektor

                  8,2

Oslo

Oslo

BENTELER AUTOMOTIVE RAUFOSS AS

Complex EXtruded Aluminium Profiles for BEV Battery ProtECTion System

                   14

Innlandet

Vestre Toten

BORREGAARD AS

Lignin to BioAromatics

                15,7

Viken

Sarpsborg

BRAIVE AS

Adjusted Level of Effective and Continuous Care to mental health disorders

                13,9

Oslo

Oslo

BÅTSFJORD SENTRALFRYSELAGER AS

Frossen fisk og prosesskontroll - stabil produksjon og høyere produktkvalitet

                     6

Troms og Finnmark

Båtsfjord

CARDIACCS AS

Advanced design, materials and processes enabling high-volume manufacturing of next generation heart monitoring sensor

                  8,9

Oslo

Oslo

CEALTECH AS

Silicon-Graphene Nanoengineered Anode for Li-ion battery (SiGNAL)

                  6,6

Rogaland

Stavanger

CLEANCARBON AS

Waste to value in the value chain from reductant to ferrosilicon- and silicon-metal

                  8,4

Oslo

Oslo

CLIMB NORWAY AS

Digital Løpestige

                   16

Innlandet

Etnedal

COOR SERVICE MANAGEMENT AS

Food(R)evolution - Kantiner som innovasjonsarena og endringspådriver for bærekraftige matvaner

                12,2

Viken

Bærum

DNV GL AS

Improved accuracy, security and efficiency for floating offshore wind analysis

                  9,6

Viken

Bærum

DNV GL AS

Vessel data and sharing for the machine economy

                     9

Viken

Bærum

ELKEM ASA

Optimized Production Process and Biocarbon Product for use as Silicon reduction material

                  6,5

Oslo

Oslo

ENERGI NORGE AS

Klima- og miljøavtrykk for nettvirksomhet

                  3,6

Oslo

Oslo

ENERGI NORGE AS

Batteri som spenningsstøtte

                  4,5

Oslo

Oslo

EPAX NORWAY AS

Nye konsentrerte marine fettsyreprodukter for humant konsum (NYLIPID)

                     8

Vestland

Bergen

FEIRING AS

Sirkulær masseforvaltning

                  8,9

Viken

Lørenskog

FINNFJORD AS

ET NYTT MILJØVENNLIG PRODUSERT HELSEFORBEDRENDE OG LUSEAVSKREKKENDE ALGE-LAKSEFÔR

                  5,8

Troms og Finnmark

Senja

FISKHER AS

AI for sustainability in marine recreational fishing participation: 
Scalable spatio-temporally resolved ML models

                  4,7

Agder

Lillesand

FJORDALG AS

Fornybart norsk pigment fra mikroalger for robust laks

                     5

Viken

Drammen

FJORDLAND AS

Ny teknologi for mikrobølgepasteurisering av grønnsaksbaserte ferdigretter i fiberbasert emballasje

                  4,1

Oslo

Oslo

GUNNAR KLO AS

Nytt produksjons- og produktkonsept for mer attraktive hvitfiskprodukter med lavt miljøavtrykk til et krevende marked året rundt

                     6

Nordland

Øksnes

HAVILA SHIPPING ASA

Optimizing marine battery operations using 6 years’ operational data from commercially operating vessels

                     6

Møre og Romsdal

Herøy

HUBRO THERAPEUTICS AS

Immunotherapy targeting frameshift mutation in cancer cells

                   16

Oslo

Oslo

HYDRO EXTRUDED SOLUTIONS AS

Hybrid Additive Manufacturing of Extrusion Tools

                12,6

Oslo

Oslo

HYSTAR AS

HYSTACK – Low cost, high efficiency PEM electrolyser stack

                   16

Oslo

Oslo

JØTUL AS

PCM-STOVE – Innovative PCM-based heat storage integrated in wood stoves

                     7

Viken

Fredrikstad

KVEIK YEASTERY AS

Kveik – Original Norwegian Farmhouse Brewing Yeast: Innovative product development, product stability and potential new uses

                  6,8

Innlandet

Ringsaker

LOFOTR NÆRINGSDRIFT AS

Gaia Vesterålen – we build community ecosystems

                13,2

Nordland

Vestvågøy

MARITIME ROBOTICS AS

Autonomous Tandem Ocean Mapping

                12,5

Trønde-lag

Trondheim

MICROA AS

Prasinoguard: Safe and effective novel therapeutic for the treatment of respiratory disorders.

                  6,7

Rogaland

Sola

MIKO MARINE AS

FlexiShape™ – Flexible patches for safe salvage of shipwrecks

                  3,4

Viken

Bærum

MOSS MARITIME AS

Hydrogen Large Scale Ship Transport

                     5

Viken

Bærum

MOWI GENETICS AS

Towards Single-step Genomic Selection in Atlantic salmon breeding

                     6

Vestland

Bergen

NEXTERA AS

NextCore-TCR - a generic platform for therapeutic T cell receptor discovery

                15,7

Oslo

Oslo

NOFITECH HOLDING AS

Wastewater secondary treatment in RAS with microbial biomass output

                  5,8

Trøndelag

Trondheim

NOMONO AS

Audibility for all by NGA utilizing sensor fusion

                13,4

Trøndelag

Trondheim

NORILIA AS

Next generation functional pet food for selected segments by use of new biobased ingredients with effect on dog health and wellbeing

                  2,6

Oslo

Oslo

NORSVIN R&D AS

Using vision-related behavioral traits in commercial breeding programs for pigs.

                  6,8

Innlandet

Hamar

NOVA SEA AS

Kortreiste verdikjeder for gjenvinning av plastavfall fra oppdrettsnæringen

                  3,8

Nordland

Lurøy

OPTIMEERING AS

New Machine Learning Algorithms for the Calculation of Water Values

                  4,2

Oslo

Oslo

ORIVO AS

Ny analyseteknologi for detektering og kvantifisering av arter i fôr og fôringredienser.

                  5,9

Møre og Romsdal

Molde

PELAGIA AS

Implementering av teknologi for kommersiell utnyttelse av næringsstoffer i fiskebein (TechBone)

                     6

Vestland

Bergen

REN AS

Prosjektering av nett for belastninger i installasjoner med hensyn på FoL

                     3

Vestland

Bergen

RESPINOR AS

Develop predictive indices for weaning success for patients on MV with a novel technology for continuous diaphragm monitoring, RESPINOR DXT.

                14,2

Oslo

Oslo

SAFEROCK AS

Geopolymer Concrete Based on Mining Residues - a Sustainable and Scalable Building Material

                  7,3

Rogaland

Stavanger

SANDCATCH SOLUTIONS AS

Fjerning av sandsedimenter fra biogassreaktorer i drift

                     7

Rogaland

Time

SCATEC SOLAR ASA

Performance analytics for utility-scale PV power plants

                  9,4

Oslo

Oslo

SEARIS AS

Graph databases for visualisation and optimization of aquaculture production processes

                  5,6

Trøndelag

Trondheim

SEMAR AS

HONEYMOORING - Effektiv forankring av flytende havvind-parker

                     9

Viken

Bærum

SENSOCURE AS

CANARY - MicroNano biosensor for continuous vital sign monitoring

                12,1

Vestfold og Telemark

Horten

SENSONOR AS

GO4TGS - Gyro Optimized for Tactical Grade Systems

                  9,3

Vestfold og Telemark

Horten

SOIL STEAM INTERNATIONAL AS

Ny vanndampteknologi omdanner jordmasser og planteavfall med biologisk forurensing til nye ressurser (RessursRetur)

                     9

Vestfold og Telemark

Sandefjord

SONOCLEAR AS

Acoustic Coupling Gel for Ultrasound Imaging in Cardiac Surgery (UltraGel)

                10,1

Trøndelag

Trondheim

SYNERGIFABRIKKEN AS

Bærekraftig fiskefôr fra norsk skogbasert biomasse

                     6

Møre og Romsdal

Smøla

THE QUARTZ CORP AS

HighVis - Development of a new Al-enriched quartz sand
product for next generation solar crucibles with
superior viscosity.

                  9,7

Nordland

Hamarøy

VACCIBODY AS

Launching the Vaccibody platform technology against COVID-19 by developing a competitive second generation vaccine

                14,7

Oslo

Oslo

WANGENSTEN AS

Trygg Rakfisk - Ny teknologi for økt mattrygghet i rakfiskproduksjon

                  6,7

Innlandet

Nord-Aurdal

YARA INTERNATIONAL ASA

Green Nitrates, development of new integrated  production process for cost competitive and GHG emission free production of  fertilizers.

                   10

Oslo

Oslo

YARA INTERNATIONAL ASA

Green Nitrates, development of new nitric acid process for cost competitive and GHG emission free production of  fertilizers.

                   10

Oslo

Oslo

ZIVID AS

DeepStruct: Deep learning for 3D imaging of transparent objects

                15,8

Oslo

Oslo