Historisk arkiv

Foreslår at Konkurransetilsynet får bedre tid til å behandle fusjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen foreslår at Konkurransetilsynet og Konkurranseklagenemnda midlertidig skal ha mulighet til å gjøre unntak fra enkelte saksbehandlingsregler i konkurranseloven. Forslaget ble fremmet for Stortinget i dag.

Forslaget har vært på en kort høring. I høringen foreslo Nærings- og fiskeridepartementet at reguleringen skulle skje i forskrift med hjemmel i koronaloven. For å gi aktørene mer forutsigbarhet, har regjeringen i stedet fremmet et lovforslag med varighet frem til 31. oktober.