Forsiden

Historisk arkiv

Må rapportere til Regnskapsregisteret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Fra 1. januar 2021 skal mellombalanser sendes til Regnskapsregisteret.

– Målet med rapporteringsplikten er blant annet at skattemyndighetene skal ha et bedre kontrollgrunnlag. Det vil også gi kreditorer og andre berørte parter bedre tilgang til informasjon, slik at de i større grad kan ivareta sine interesser, sier næringsminister Iselin Nybø.

Nye regler

Stortinget vedtok i desember 2018  at mellombalanser som benyttes som grunnlag for utdeling av utbytte og tilsvarende transaksjoner, skal registreres og kunngjøres i Regnskapsregisteret. Året etter vedtok Stortinget tilsvarende endringer i aksjelovenes regler om nærstående transaksjoner.

Lovendringene og forskriften trer i kraft 1. januar 2021.

Forenkling

Brønnøysundregistrene har utviklet en teknisk løsning slik at Regnskapsregisteret kan motta og registrere mellombalansene. Nærmere regler om innsending av mellombalanser til Regnskapsregisteret og om offentliggjøring av disse er fastsatt i forskrift.

Etter dagens regler må alle selskaper revidere mellombalansen. Fra neste år vil de som har valgt å unnlate revisjon (fravalgt revisjon) slippe dette kravet.

– Det vil innebære en besparelse for disse selskapene, sier næringsministeren.