Historisk arkiv

Norske reiselivsbedrifter omstiller seg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

241 reiselivsbedrifter i hele landet har så langt fått til sammen 216 millioner kroner til ulike omstillingsprosjekter. Dette gjør at de kan tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet.

-Koronapandemien har gitt reiserestriksjoner og strenge smitteverntiltak som har ført til en ekstraordinær situasjon for reiselivsbedriftene. Tallene viser at hundrevis av reiselivsbedrifter over hele landet er i full gang med å omstille seg i en vanskelig situasjon som dessverre ser ut til å vare en stund, sier næringsminister Iselin Nybø.

Høye søknadstall i første runde

I sommer etablerte regjeringen en tilskuddsordning på 250 millioner kroner for reiselivsnæringen til omstillingsprosjekter. I den første søknadsrunden ble det søkt om ca. 660 millioner kroner til om lag 400 prosjekter. Bedriftene som har søkt kommer fra hele landet, inkludert Svalbard. De tre fylkene med størst tildeling er Oslo/Viken, Vestland og Troms og Finnmark. Søknadene kommer fra hele bredden av reiselivsnæringen. Så langt er det innvilget 237 millioner kroner i støtte, fordelt på 241 prosjekter. Reisebyråer, reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester og overnatting er de som har fått mest. Oversikt over de som har fått støtte, fordelt på fylker, finnes her (pdf).

-Det var stor interesse i den første søknadsrunden. Dette viser at næringen viser stor vilje og evne til å tilpasse seg endringene, tenke nytt og se framover i en svært krevende situasjon. Dette kan være med på å gi dem flere ben å stå på og dermed også beholde arbeidsplasser framover, sier næringsminister Nybø.

Hva kjennetegner prosjektene som har fått penger?

Pengene har gått til omstillingsprosjekter som gjør at bedriftene kan tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet.   Tilskuddsordningen skal gi likviditet til fremtidige omstillingsprosjekter som reiselivsbedriftene ikke hadde kunnet gjennomført uten støtte.

Hva er typisk for prosjektene som har fått penger? 

Tilskudd er gitt til endring av distribusjonsformer, eller tilpasning av reiselivsprodukter til andre kundegrupper, eksempelvis fra produkter tilpasset oversjøiske markeder til nordmenn og nærmarkeder. Og til å sende norske turister til turistmål i Norge heller enn å sende dem ut av landet. Det er også gitt støtte til prosjekter som bidrar til smitteverntiltak, som opplæring av personale, kompetanseutvikling og kursing i smittevernregler, miljøsertifisering. 

Søknadsrunde nummer to

Søknadsrunde nummer to er klar. Søknadsfrist er 20. desember.