Historisk arkiv

Nytt regelverk for historiske skip

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nå er det nye regelverket for historiske skip klart. Dette skal gjøre det lettere for foreninger og andre organisasjoner å fortsette å bruke disse skipene i virksomheten sin.

– Jeg er glad for at vi nå får på plass et regelverk som legger til rette for at lag og foreninger kan drive kulturformidling samtidig som at sikkerheten ivaretas på en betryggende måte, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Sjøfartsdirektoratet har etter oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet i flere år arbeidet med å få på plass et regelverk som skal være tilpasset historiske skip. Målet er at foreninger som bruker skipene skal kunne fortsette driften, samtidig som de har et regelverk som skal gi god nok sikkerhet for mannskap og passasjerer.

Saga Oseberg vikingskip

Blant de historiske skipene er Saga Oseberg vikingskip i Tønsberg havn. Saga Oseberg formidler vikingenes historie på en unik måte ved å blant annet ta med skoleklasser, turister og andre passasjerer på seilas.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen besøker Tønsberg havn der Saga Oseberg vikingskip ligger.
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen besøker Tønsberg havn der Saga Oseberg vikingskip ligger. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

– Slike skip spiller en viktig rolle som historisk kulturbærer og nå har vi endelig fått til et regelverk som er tilpasset denne typen fartøy, sier Røe Isaksen.

Det nye regelverket

Det nye regelverket er utarbeidet i samarbeid med blant annet Universitetet i Sørøst-Norge. Åpne trefartøy er ofte enklere konstruksjoner og driftes av organisasjoner eller sammenslutninger som har kulturformidling som hovedformål. Regelverket trer i kraft 01. februar 2020, og gjelder for åpne treskip som har flere enn 12 passasjerer.