Forsiden

Historisk arkiv

Regjeringen åpner for besøk av europeiske turister til Norge i sommer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen åpner for at turister fra en rekke europeiske land kan besøke Norge i sommer. Åpningen skjer i samråd med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Etter 15. juli kan personer fra blant annet Tyskland, Nederland og Storbritannia igjen komme på besøk til Norge som turist, uten å måtte sitte i karantene først.

– Dette er gode nyheter for reiselivsnæringen som er spesielt hardt rammet av reiserestriksjonene under koronakrisen. Nå kan reiselivsbedrifter over hele landet ta imot gjester fra en rekke land i Europa igjen. Åpningen vil gi større inntekter til bedriftene og få flere tilbake i jobb, sier næringsminister Iselin Nybø (V).  

Les mer om de nye reglene på Justis- og beredskapsdepartmentets nettsider.

Utenlandske turister gir store inntekter til norsk næringsliv. Bare i 2018 brukte turister 55 milliarder kroner på ferie i Norge. Tyskland og Nederland er blant de viktigste markedene for norsk reiselivsnæring, og i fjor sommer tilbragte turister fra disse to landene rundt 2 millioner døgn på norske hoteller, campingplasser og vandrerhjem. 1 av 3 turister til Norge på sommeren kommer fra Nederland og Tyskland.

Regjeringen har lagt vekt på at åpningen skal skje på en trygg måte, og helt i samsvar med de smittevernregler som gjelder i Norge.

– Utenlandske turister må følge de samme smittevernreglene som oss som bor her. Reiselivsbedrifter har forberedt seg på dette lenge og har utarbeidet gode smittevernrutiner. Det skal være trygt å reise i Norge, både for oss som er turister i eget land og for tilreisende, sier næringsminister Iselin Nybø (V).