Historisk arkiv

Sjømaten blir digital

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

En ny avtale mellom Nærings- og fiskeridepartementet og sjømatorganisasjonene skal bidra til digitalisering og nye løsninger i sjømatsektoren.

Tre personer ved et bord signerer en avtale.
Leder Robert Eriksson i Sjømatbedriftene, fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen og leder for styringsgruppen Jon Arne Grøttum i Sjømat Norge.

Avtalen som ble signert i Trondheim torsdag er et samarbeid mellom Sjømatebedriftene, Sjømat Norge og Nærings- og fiskeridepartementet. Målet er å bidra til nye digitale løsninger i næringen. 

Samarbeidet går under navnet OPS Sjømat, som står for offentlig-privat sektorutvikling. Slike samarbeid er allerede på plass i blant annet finans og landbruk. 

- Det er positivt at nå også kan ta dette i bruk i sjømatnæringen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Du kan lese mer om saken på Sjømat Norges nettsider: https://sjomatnorge.no/sjomaten-blir-digital/