Historisk arkiv

Tilrettelegger for mannskapsbytter på cruiseskip

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Mannskap på cruiseskip langs norskekysten og Svalbard kan nå gå i land i Norge for å foreta mannskapsbytte.

– Med denne endringen legger vi fullt ut til rette for at det kan gjennomføres mannskapsbytter fra skip i Norge. Dette er helt grunnleggende for at den maritime næringen skal kunne fungere, sier næringsminister Iselin Nybø.

Endrer forskrift

Regjeringen åpnet tidligere i sommer for at cruiseskip fra utlandet igjen kan seile langs norskekysten og på Svalbard. Nå endres Covid-19-forskriften, slik at mannskap på disse skipene kan gå i land for å foreta mannskapsbytte. Mannskapet som mønstrer av er unntatt innreisekarantene i forbindelse med selve mannskapsbyttet.

Mannskap som skal mønstre på kystcruiseskip må ha gjennomført karantene eller ha avlagt negativ test. Dette gjelder ikke for sjøfolk som umiddelbart før ankomst til Norge har oppholdt seg i minst 10 dager i område som på innreisetidspunktet til Norge ikke er omfattet av karanteneplikt (grønt område).

Gobale utfordringer

Samtidig er de globale utfordringene omkring mannskapsbytter på skip dramatiske. Som følge av epidemien venter nå 250.000 sjøfolk verden over på å mønstre av, og like mange venter på å komme seg tilbake på jobb.

– Vi vil sammen med andre sjøfartsnasjoner opprettholde trykket for å finne løsninger som kan bedre situasjonen for mannskapsbytte internasjonalt. Arbeidet er krevende i en tid der smittetallene globalt fortsetter å øke, men dette arbeidet har svært høy prioritet for regjeringen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.